Ö-märkt

        

Odlaren Israel Olsson fick bygga sin stuga på Peter Petterssons ägor vid Ulfvik. Platsen låg vackert vid Västerfjärden. Stugan var omgiven av löv- och barrskog med berget som vindskydd mot norr. Odlingarna som han med svett och möda brutit läts, efter hans död 1912, sakta men säkert växa igen och tillslut var de vackra ängarna helt trädbevuxna.

Det är på Israels äng, vid Västerfjärden som idén om Ö-märkt och Möjaprojektet föds sommaren 2005 och restaureringen startar.

Ö-märkt arbetar för en öppen och levande skärgård. Vår vision är att medverka till återskapandet av gamla odlingar och betesmarker i Stockholms skärgård i samarbete med djurhållare och andra intressenter.

Ö-FONDEN

Ö-fonden, Stiftelsen för Stockholms mellanskärgård, bildades i maj 2010 genom gåvor av Björn Carlson Ingmarsö och Henri Tengvall Möja.

Fondens syfte är att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap samt utveckla kultur och naturvärden, i ett område, inom ca 10 distansminuter från Möja.

Ö-fonden förvaltar idag ett kapital, varumärket Ö-märkt samt

Ulviks gård på Möja som idag medverkar till att hålla ca 200ha marker öppna runt Möja, Ingmarsö och Svartsö, allt i samarbete med Möja Markägarförening (MMF) och markägare på Svartsö.
”Skärgårdens eget slakteri” på Tavastboda Gård. Här slaktas och styckas lamm och nöt från hela skärgården. Djur som hjälper till att hålla skärgården levande, öppen och ljus.

Ö-MÄRKTA SAMARBETSPARTNERS

Skärgårdsslakteriet samarbetar med ett stort antal Gårdar och Hämtaställen i och runt Stockholm. Hos ett antal toppkrogar i innerstan kan du året runt avnjuta vårt kött, samt sommartid hos flera Skärgårdskrogar.

Ulviks gård samarbetar med Skärgårdsstiftelsen och flera privata markägare för att hålla marker öppna med betande djur och skördar från fodermarker på Möja och Svartsö.

Natur och kulturskolan på Möja har fått medel för att driva ett kultur projekt för barn och ungdom under maj och september, ca 500 elever har medverkat årligen under projekttiden. Läs mer

Möjahallen har fått bidrag för uppförandet av en konferens och idrottshall. Läs mer

 

 

Taylors Svartengrens Cajsa Warg MatKomfort Proviant Skärgårdsstiftelsen